Risk Portfolio System (RPS)

Vårt system-modul erbjuder fördelaktig hantering av risk portföljer. Systemet erhåller räntor, graderar risk från en mångfald av aktörer, och för varje blivande näringsidkare, ger tillgängliga växlar baserat på positioner i andra motpartsportföljer att kompensera de som tittar på handlarnas positioner. De motstående positioner är kodade med kredit företräde information för att identifiera de stödberättigande transaktioner som bygger på både motparter kredit preferenser. Krediten preferenser i de deltagande aktörerna kan tas i beaktande i att byta
Copyright 2014